Ørjan Øvrebø

Krav Maga trener

Intruktør at ResQ

Herjer MMA er stolte av å presentere Ørjan. Han startet som førsteklassing med Ju-Jutsu i 1981. Begynte som hjelpe instruktør i 7. klasse før han tok instruktørkurset og ble godkjent instruktør.
Han begynte med konkurranse og konkurrerte aktivt i noen år. Han har også utdannet seg til dommer og dømte kamper, blant annet et NM.
I 1995 graderte han seg opp til svart belte 1 dan.
Ørjan trente aktivt ju-jutsu i 26 år før han gikk over til å trene kickboxing. Der graderte han seg til grønt belte.

Høsten 2012 begynte Ørjan å trene Krav Maga i Haugesund. Han har i dag graden Graduate-1 og ønske å gradere seg videre.

Han fikk tidlig ambisjoner om å bli instruktør i Krav Maga Global systemet. Dette instruktør-kurset ble gjennomført i Norge, Sverige og Danmark.
Han er også utdannet instruktør innen Combat Mindset and Mental Condition. Planlegger å videreutvikle seg og sin kompetanse innenfor Krav Maga systemet.

Totalt sett har Ørjan opparbeidet seg 35 års erfaring innen forskjellige selvforsvarssystemer.